Du søger harmoni…

…ved at forene modsætninger på en meningsfuld måde, så alt har værdi, og ved at vække sansen for den sunde ligevægt.

Du søger forvandling…

…ved at bringe modsatrettede positioner i kontakt med hinanden, og ved at højne og forædle dine evner på en æstetisk og livsbekræftende måde.

Du søger skønhed…

…ved at udforske sansernes og fantasiens muligheder, og ved at opsøge naturens og livets farvepalet og omsætte det i et skabende og musisk livsudtryk.